ในปัจจุบันได้มีการแยกสายพันธุ์กันอย่างชัดเจนของเฮมพ์และกัญชา ทั้งในด้านรูปลักษณ์และคุณสมบัติ โดยกัญชานั้นจะปลูกเพื่อการใช้ประโยชน์ของใบ แต่เฮมพ์นั้นจะปลูกเพื่อวัตถุประสงค์ที่เส้นใย เส้นใยเฮมพ์ถือว่าเป็นเส้นใยที่ เหนียว แข็งแกร่ง และมีอายุการใช้งานนานที่สุดในโลก ซึ่งปัจจุบันมีการใช้เส้นใยเฮมพ์ในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระดาษ สิ่งทอ เชือก และเสื้อผ้า
โดย คุณสมบัติของผ้าใยเฮมพ์ มีดังนี้
1.
เส้นใยเฮมพ์เป็นเส้นใยที่เหนียวและแข็งแรงที่สุด เมื่อเทียบกับพืชที่มีทั้งหมดในโลกในปัจจุบัน เส้นใยดูแลง่ายและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
2.
ตัวเส้นใยนั้นสามารถป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตได้ถึง 95% ในขณะที่พืชชนิดอื่นสามารถป้องกันได้แค่ 30-50%
3.
ไม่เก็บกลิ่นใดๆ อีกทั้งยังระบายกลิ่นได้ดีอีกด้วย
4.
ตัวเส้นใยนั้นป้องกัน ไรฝุ่น แบคทีเรีย และเชื้อรา ด้วยตัวของมันเอง
5.
ผ้าใยเฮมพ์นั้นมีการระบายถ่ายเทอากาศได้ดี
6.
สามารถสะท้อนน้ำได้ กล่าวคือ เมื่อโดนน้ำราดใส่ ตัวผ้าใยเฮมพ์นั้นจะสะท้อนน้ำส่วนใหญ่ออกทันที และเหลือทิ้งไว้เพียงคราบเล็กน้อยเท่านั้น
7.
สามารถระบายความชื้นได้อย่างรวดเร็ว
8.
สามารถลดอุณหภูมิภายในลงได้ 5 องศาในที่ร้อน และเพิ่มได้มากถึง 5 องศาในที่หนาว
9.
เส้นใยเฮมพ์ที่ทำโดยกระบวนการทางธรรมชาติ 100% หรือเฮมพ์อินทรีย์นั้น จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก

[ BACK ]